Mixtape.

Laatste posts

Kattukfm

Nieuw bestuur voor Castellumpop

In de afgelopen periode is er gewerkt aan een nieuw bestuur voor Castellumpop. En dat is gelukt! Na Koningsdag kan het huidige bestuur het stokje met een gerust hart overdragen aan een nieuw bestuur. Dat bestuur bestaat uit Cees Langmuur (voorzitter), Ivo van Oerle (penningmeester), Annemarie Barnhoorn (secretaris) en Leen van Velzen (algemeen bestuurslid, muziekprogramma). Zij worden ondersteund door Gerben den Heijer (financiën) en David van Hoven (secretariaat, promotie).

Het huidige bestuur, bestaande uit Arie de Vries (voorzitter), John Smit (penningmeester) en Linda Smit-van den Berg (secretaris), heeft alle vertrouwen in het nieuwe bestuur. In het nieuwe bestuur zijn alle benodigde werkvelden ruimschoots vertegenwoordigd, waarbij de taken goed zijn verdeeld. Ieder kan doen waar hij / zij goed in is. Inmiddels hebben het huidige en het nieuwe bestuur elkaar goed leren kennen. In de afgelopen periode zijn meerdere gesprekken gevoerd, die geleid hebben tot deze mooie uitkomst. Ook de periode tot aan Koningsdag wordt benut om zaken zorgvuldig over te dragen van het huidige aan het nieuwe bestuur. Arie, John en Linda zullen bovendien na Koningsdag beschikbaar zijn om het nieuwe bestuur te helpen waar het kan. Alhoewel het stokje formeel pas na Koningsdag wordt overgedragen, gaat het nieuwe bestuur wel alvast aan de slag met de sponsorwerving voor dit jaar.

Nieuw en oud bestuur samen 

Fotobijschrift: Het huidige en het nieuwe bestuur samen. Van links naar rechts: Ivo van Oerle (nieuw), Linda Smit-van den Berg, Annemarie Barnhoorn (nieuw), Cees Langmuur (nieuw), John Smit, Leen van Velzen (nieuw) en Arie de Vries.

 

Written By: Ingezonden

No Comments

Leave a Reply