Mixtape.

Laatste posts

Kattukfm
©Set Vexy  - Koningin Máxima met de Katwijkse muziekantjes in de foyer van de TheaterHangaar

Koningin Máxima aanwezig bij MuziekTafeldag in Katwijk

Vandaag was Koningin Máxima in Katwijk aanwezig bij de landelijke MuziekTafeldag van de stichting Méér Muziek in de Klas. Koningin Máxima werd in de TheaterHangaar ontvangen door Burgemeester Visser. Als erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas sprak Koningin Máxima met het onderwijs en culturele instellingen, die zich inzetten voor meer muziek in de klas.

Burgemeester Visser: “Het was een eer om Koningin Máxima te mogen ontvangen in gemeente Katwijk op dé plek die onlosmakelijk is verbonden met muziek; de TheaterHangaar. De musical Soldaat van Oranje draait hier al zo’n tien jaar. Vandaag was het de plek waar werd gesproken over muziekonderwijs in de klas. Een belangrijk onderwerp dat bewezen bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen.”

Muziekonderwijs in Katwijk een stap verder
Steeds meer gemeenten gaan serieus aan de slag met de versterking van het muziekonderwijs op school met als doel: structureel muziekonderwijs voor ieder kind. Stichting Méér Muziek in de Klas helpt daarbij. In Katwijk zetten de gemeente, scholen, de muziekschool én stichting Méér Muziek in de Klas zich hier samen voor in. Begin vorig jaar kreeg Wethouder Knape het stokje van de provincie Zeeland overgedragen; een aanmoediging om het bestaande muziekonderwijs in Katwijk nog een stap verder te brengen.

Die aanmoediging was het startsein voor betrokken partijen om aan de slag te gaan met de vernieuwing van het onderwijsmuziekprogramma in Katwijk. Het nieuwe muziekprogramma omvat: wekelijks muziekles in de klas, gegeven door de eigen docent, en aanvullend enkele (verdiepende) lessen door een vakdocent. De groepen 5, 6 en 7 nemen deel aan een muziekproject. Ook een bezoek aan de muziekschool en lokale muziekvereniging en een kennismakingsles op een specifiek muziekinstrument zijn onderdeel van het programma.

Wethouder Knape: “Muziek is in de gemeente Katwijk een belangrijk goed. Het verbindt mensen en geeft ze de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen. Het muziekprogramma in Katwijk is nu vernieuwd en dit schooljaar is al meer dan de helft van de Katwijkse scholen gestart met Méér Muziek in de Klas. Eerder bleek uit een evaluatie van de muziekschool dat scholen muziekonderwijs heel waardevol en belangrijk vinden. In de praktijk bleef muziekonderwijs soms onderbelicht. Bij het vernieuwde muziekprogramma is gewerkt aan het inhoudelijk programma, maar ook gekeken naar hoe het beschikbare budget aangevuld en besteed kon worden. Via de stichting Méér Muziek in de Klas is het budget verhoogd via een matchingsregeling. Op die manier krijgt het muziekonderwijs op de Katwijkse basisscholen zonder grote investeringen een extra impuls. ”

Waarom muziek op school?
Tijdens de bijeenkomst in de theaterhangaar vandaag konden de aanwezigen genieten van een muzikaal ontvangst verzorgd door de kinderen van de muziekschool. De kinderen brachten stukken van onder andere Vivaldi en Bach ten gehore en zijn daarna samen met Koningin Máxima op de foto gegaan.

Anke Bottema, docent Muziekschool Katwijk: “Muziek is een bron van plezier. Het is een geweldig middel van expressie. Bovendien brengt muziekonderwijs ons in kennis met een enorme diversiteit aan cultuur: wereldmuziek, hiphop, klassiek, elektronische muziek, om maar wat te noemen. Muziekeducatie draagt bij aan de ontwikkeling van creatief denken en herkennen van emoties. Door met anderen muziek te maken leer je samenwerken. Allemaal vaardigheden die van grote waarde zijn voor onszelf, maar ook voor onze samenleving.”

Persbericht Gemeente Katwijk

©Set Vexy  – Koningin Máxima met de Katwijkse muziekantjes in de foyer van de TheaterHangaar

 

Geschreven door: Ingezonden

Geen commentaar

Laat een antwoord achter